Skip to main content
Aveeno 燕麥修護 自然好轉肌
得獎名單
winner-1

艾惟諾燕麥高效沐浴露+保濕乳一年份,共5名

 • Pe*******s20 (※)
 • Ry*******511 (※)
 • L*a c*u
 • P****g L*e
 • 葉*采

(※)標註為Instagram帳號

winner-2

Where's flower燕麥花藝課程1堂,共8名

 • S***y L*n
 • 楊*雯
 • V***a K*o
 • L***a C**n
 • M**g-H**n C***g
 • F**i *U
 • U*******8 (※)
 • C****7 (※)

(※)標註為Instagram帳號

*我們將於4/20前將得獎通知寄送至得獎者email信箱,請於信中指定時間內,以email的方式回覆姓名、手機及獎品寄送地址,未於時間內回覆視同放棄領獎資格。